เกี่ยวกับเรา

PHUKET HEALTH SERIES RUN

หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล

วิ่งวัดใจ การเอาชนะที่ยากที่สุด คือการเอาชนะใจตัวเองเอาชนะในการฝึกซ้อมร่างกายให้พร้อมการแข่งขัน 4 แมตซ์ที่เพิ่มระยะทาง อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและมีวินัยต่อตัวเองอย่างสูง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เราเชื่อว่าคุณทำได้ มาวัดใจกันเลยกับ PHUKET HEALTH SERIES RUN

วิ่งวัด BMI (Body Mass Index)ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ20ปี ขึ้นไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าคุณมีค่า BMI มากกว่า 23 จะมีความเสี่ยงต่อโรค จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นเราเชื่อว่าการเดินวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 9 เดือนจะช่วยให้คุณมีดัชนีมวลกายที่ปกติได้ มาวิ่งลดค่า BMI กันเลยกับ PHUKET HEALTH SERIES RUN

ประเภทวิ่ง

1.ประเภท HEALTHY สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 2 กิโลเมตร วิ่ง 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.
2.ประเภท SUPER HEALTHY สำหรับนักวิ่งทั่วไป วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 3 กิโลเมตร วิ่ง 9 km. / 12 km. / 15 km. และ 18 km.
3.ประเภท FAMILY HEALTHY สำหรับครอบครัว วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั่งละ 2 กิโลเมตร วิ่ง 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับประชาชนของจังหวัดภูเก็ต
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญในการการวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมภูเก็ต ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

ประเภทรางวัล

1. วิ่งครบ 4 series รับเสื้อ HEALTHY FINISHER / SUPER HEALTHYFINISHER/ FAMILY HEALTHYFINISHER
2. วิ่งครบ 4 series และมีผลการเปลี่ยนแปลง BMI ดีขึ้น99 คนแรก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ Healthy Idol
3. ครอบครัวสมาชิกทุกคนวิ่งครบ 4 series จะได้รับประกาศนียบัตร Family Healthy Idol
4. องค์กร/หน่วยงานที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Agency Healthy Idol
5. ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Club Healthy Idol

ค่าลงทะเบียนวิ่ง HEALTHY

1. SERIES 1 คนละ 290 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ 190 บาทจะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 390 บาทจะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

ค่าลงทะเบียนวิ่ง SUPERHEALTHY

1. SERIES 1 คนละ 390 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ 190 บาทจะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 490 บาทจะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

ค่าลงทะเบียนวิ่ง FAMILY HEALTHY

*ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน (พ่อ แม่ ลูก)
1. SERIES 1 ครอบครัวละ 690 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 ครอบครัวละ 390 บาทจะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 ครอบครัวละ 890 บาทจะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4

ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

หมอต๋อย โทร.081-892-6048 / หมอเหลือง โทร. 089-649-3163 / หมออิ๋ว โทร.081-416-7116

X